Recensies

Het Financieel Werkboek Echtscheiding (FWE) is een nuttige aanvulling op bestaande methoden voor het bepalen van de hoogte van partneralimentatie. Vooral omdat deze methode meer inspeelt op het “geldgevoel” van partijen en concreter in kan gaan op bepaalde zorgen over inkomen en uitgaven na de scheiding.

Of het programma zelf niet te ingewikkeld is voor de mensen zal de vraag zijn. Het veronderstelt in ieder geval een minimum kennis- en ontwikkelingsniveau en zal vermoedelijk niet voor iedereen geschikt zijn.

Wel is het een goede aanzet voor zelfwerkzaamheid van partijen en om zich meer te verdiepen in de financiën en zich daarin verder te ontwikkelen.

Mr.drs. Paul Wijntje, mediator te Roermond