Ouderschapsplan

Uit de praktijk, maar ook uit onderzoek, blijkt helaas maar al te vaak dat kinderen in meer of mindere mate negatieve gevolgen van de echtscheiding van hun ouders ondervinden. Hoe groot de schade voor kinderen is, bepalen voor een groot deel de ouders zelf. Door hun inspanningen en gedragingen hebben ouders in de hand hoe het na de scheiding met hun kinderen gaat. Het is dan ook van belang dat ouders zich bewust zijn van hun eigen vermogen om schadelijke effecten van de scheiding op hun kinderen te beperken en goed na denken over welke regelingen de beste garantie bieden voor hun kinderen.

Ook de overheid deelt deze mening. Om zoveel mogelijk onnodig leed voor de kinderen te voorkomen, verplicht de overheid per 1 maart 2009 ouders tot het opstellen van een ouderschapsplan. Het uitgangspunt van zo'n ouderschapsplan is dat kinderen een goede relatie met beide ouders moeten kunnen houden. Bovendien dwingt het ouderschapsplan de ouders na te denken over hoe zij concreet het ouderschap na de scheiding vorm willen geven en hoe dit plan de belangen waarborgt van hun kinderen.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval de volgende zaken aan bod komen: